Misja Firmy

Firma Proffico działa na rynku sektora wodno kanalizacyjnego. Jesteśmy aktywni w trzech uzupełniających się obszarach: woda pitna, ścieki i osady ściekowe. Nasz potencjał i poziom techniczny został doceniony przez znane i rozpoznawalne w całym świecie firmy, jak Bucher Unipektin ze Szwajcarii. Od początku swojego istnienia realizujemy kompleksowe usługi związane z wprowadzaniem nowych, nietypowych, często innowacyjnych rozwiązań technicznych dla Klientów w Polsce.

    Proffico jest autoryzowanym partnerem następujących producentów i dostawców urządzeń:

  • Bucher Unipektin ze Szwajcarii – producent pras tłokowych do odwadniania osadów ściekowych,
  • Hydrograv z Niemiec – dostawca regulowanej kolumny napływu ścieków do osadników wtórnych oraz producent komputerowych aplikacji do symulacji i optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków,
  • WaterSam z Niemiec – producent samplerów i automatycznych stacji do poboru próbek ścieków i wody,
  • Continental Industrie Blowers – producent przemysłowych dmuchaw odśrodkowych,
  • Evoqua (dawniej Wallace & Tiernan) – producent systemów do dezynfekcji wody, dozowania chloru i dwutlenku chloru,
  • Xylem – producent dyfuzorów Sanitaire, pomp i mieszadeł do ścieków Flygt.

Proffico wytwarza również własne produkty do paczkowania wody pod marką Aquapack oraz dostarcza źródełka wody pitnej, dystrybutory i zdroje uliczne, specjalistyczne przyczepki do transportu wody pitnej oraz wody paczkowanej. Dopełnieniem działalności jest dostawa kompletnych przepompowni do ścieków opartych na urządzaniach marki Flygt oraz oryginalnych części zamiennych do oferowanych urządzeń.

Gwarantujemy Państwu, że wszystkie nasze urządzenia i technologie pochodzą wyłącznie od renomowanych producentów i są poparte wiarygodnymi referencjami. Oferowane przez nas rozwiązania pozwalają obniżyć koszty eksploatacyjne, ułatwić logistykę, zwiększyć bezpieczeństwo zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody lub prowadzonych procesów oczyszczania i odwadniania ścieków. Każdorazowo analizujemy zasadność ekonomiczną i możliwe oszczędności po stronie Użytkownika. Wykonujemy również dodatkowo badania pilotowe na miejscu w celu potwierdzenia przyjętych pierwotnie założeń.

Jesteśmy przekonani, że w naszej ofercie znajdziecie Państwo coś interesującego dla siebie. W imieniu firmy Proffico mogę obiecać, że dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować Państwa potrzeby.

Cezary Rokicki
Prezes Zarządu

rzetelnafirma  JAKOSC_2014

 
//